Levekårsutvalgets vedtak fra 03.09.18, sak 37/18:
"Lavangsvekka 2019 arrangeres i tiden 21.06 til 27.juni 2019" .

Merk av i kalenderen! Dette blir Lavangsvekka nr. 30! Vi oppfordrer lag, foreninger, grender, frivillige, næringsliv osv. til å starte planlegging av arrangement - stort eller lite - alene eller i fellesskap. Gode ideer til opplegg og arrangement må også i 2019 skapes, drives fram og gjennomføres av frivillige/ kommunale avdelinger/ næringsliv ! 

Vi kaller inn til felles møte senere (før desember) - og hovedkomiteen skal settes sammen med bl.a. 1 representant fra et lag i kommunen.