Alle lag/foreninger/bedrifter som ønsker treningstid i  Lauvhallen i tiden 20.08.18 - 20.06.19 må nå sende oss skriftlig søknad.
Her finner du SØKNADSSKJEMA
Utfylt søknadsskjema sendes/ leveres Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll innen 10. juni 2018.  

Bassenget er åpent i tiden 01.10.-31.05.
Bruk av Lauvhallen (hall og basseng) faktureres i hht kommunestyrets vedtak