Krisesenter

Generelt

Beskrivelse

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt. Vi kan blant annet tilby deg:

 • Et menneske som lytter til det du vil fortelle 
 • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte 
 • Et midlertidig botilbud for deg og dine barn. Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt  
 • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser

Vold, mishandling og overgrep er et stort samfunnsmessig problem, med alvorlige konsekvenser for dem som rammes.

Kategorier

 • Pleie-, rehabiltering og omsorg
 • Helse
 • Øvrige tjenester

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Finn nærmeste krisesenter
Politiet - hvor lite skal du finne deg i?

Samarbeidspartnere

Lavangen kommune har et samarbeid med Krisesenteret i Midt-Troms, Finnsnes

www.krisesenteretmidt-troms.no

 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova.

Lov

Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)

Retningslinje

Retningslinjer for statstilskudd til krisesentertilbud i 2011

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Norunn
Etternavn: Johansen
Tittel: pleie-,rehabiliterings- og omsorgssjef
Telefon: 77 17 65 78
Mobil: 91190878
E-post: norunn.johansen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Pleie- og omsorgstjenesten
 • Telefon: 77176620
 • Epost norunn.johansen@lavangen.kommune.no
 • Postadresse: Nessveien 7 9358 TENNEVOLL
 • Besøksadresse: Nessveien 32 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Sist oppdatert

11.01.2017 17:46