• Jon Rasdal  Eliassen  - leder  
  • Unn Tove Bakkevoll  - nestleder       
  • Svenn Ole Wiik         

 

Hålogaland revisjon