Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til kommunale og interkommunale avdelinger

Besøksadresse:

Servicebygget
Nessveien 7
9357 TENNEVOLL

Fakturaadresse:

Astafjord lønn og regnskap
Postboks 84
9358 Tennevoll

E-post adresse: postmottak@lavangen.kommune.no

Kommunens organisasjonsnummer: 959 469 881
Kommunenr.: 1920
Bankkonto: 1503 38 86982

 

Sentralbord 77 17 65 00  
Servicekontor 77 17 66 10 Ekspedisjonstid:
09.00-14.00 (i tiden 15.5-14.9)
09.00-15.00 (i tiden 15.9-14.5)

 

Telefonliste:

Navn

Stilling/ informasjon Telefon Epost

Administrasjon

     
Aune, Bjørn-Helge økonomisjef

77 17 65 02
905 98 213

e-post
Hammer, Ingrid ass. rådmann/personalsjef

77 17 65 07
958 12 782

e-post
Hanssen, Erling rådmann 77 17 65 10
481 80 918
e-post
Tobiassen, Elisabeth
 
konsulent 77 17 66 23  e-post

Astafjord barneverntjeneste
 

Postadresse:
Boks 77, 9355 SJØVEGAN
Besøksadresse:
Huset mot Havet, 2. etg.,
9350 Sjøvegan

 

902 36 112

 
  Alarmtelefonen for barn og unge
(kl. 15.00-08.00)
116 111  

Astafjord lønn- og regnskap
 

Postadresse:
Boks 84, 9358 Tennevoll
   
Aune,  Bjørn-Helge økonomisjef 77 17 65 02  
Jensen, Anita konsulent, sykelønn/refusjon
Salangen, Gratangen, Lavangen
77 17 66 01 e-post
Løkse,  Ida Maria konsulent, regnskap Salangen 77 17 65 04 e-post
Pedersen,  Lena Hegge konsulent, regnskap Gratangen 77 17 66 05 e-post
Rasmussen,  Liss Beate konsulent, lønn Lavangen/Gratangen 77 17 66 03 e-post
Røkenes, Heidi konsulent,  lønn Salangen 77 17 66 02 e-post
Simonsen,  Sølvi Frantzen leder - lønn/regnskap  Salangen, Gratangen, Lavangen 77 17 65 03 e-post
Sjøgren, Sissel førstesekretær, fakturaflyt Salangen, Gratangen, Lavangen 77 17 66 18 e-post

Astafjord kart og oppmåling
 

Postadresse: Nerveien 2, 9470 Gratangen
Tirsdag: kontordag i Lavangen.
Erliz Andersen, avd. ing.  tlf. 77 17 66 19
Johan Harald Gamnes, avd. ing. 
tlf. 77 17 66 19/ 932 60 222

77 02 18 32  

Astafjord kemnerkontor
 

Postadresse: Nerveien 2, 9470 Gratangen
Besøksadresse: Gratangen  kommunehus, Årstein

Ted Okstad, enhetsleder

Sentralbord:
77 02 18 00

Direkte: 
77 02 18 23

 

Ástávuona giellagoahtie

 Lars Joar Halonen,  daglig leder 77 17 66 25
941 43 343
e-post
   Kristina J. Eira, konsulent

77 17 66 24

 
   Ann-Hjørdis Nilsen , prosjektmedarbeider 77 17 66 26  
   Anne-Kristin Ekman 77 17 66 23  

 

     

Barnehager

Lauvmakken barnehage

Tove Andberg, styrer

 

407 69 436 e-post

 

Ástávuona sámi mánáidgárdi
Astafjord samiske barnehage

Gunnhild Laila Sara, styrer

407 29 799 e-post

Bardu brann og redning

Kristen Finnmark, brannsjef

Andreas Simonsen, varabrannsjef

918 76 281


77176563
917 87 520

e-post

 

 e-post

Digitalt senter

Lavangen bibliotek

77 17 65 30  

Drift- og vedlikeholdsavdelingen

  77 17 65 39  
Røkenes, Ivan håndverker/fagarbeider

77 17 65 39
930 11 185

 
Simonsen, Andreas avdelingsleder 77 17 65 63
917 87 520
 e-post
Sjøgren, Geir håndverker/fagarbeider
 
 

Fagforbund

     
Akademikerne   47 85 08 34  
Delta   77 17 66 32 hver fredag
Fagforbundet   77 17 66 33 hver onsdag
Utdanningsforbundet   77 17 65 87 hver onsdag

Feier

77 19 33 88

 

 

Fysioterapi

Geir Bjerregård, fysioterapeut 928 55 886  
       

Helsestasjon

Asveig Antonsen
helsesøster/ folkehelsekoordinator/ friskliv
77 17 65 56 e-post
  skolehelsetjenesten - fredager i skoleåret 77 17 65 26  

 

Marthe Kristoffersen, jordmor
Kontakt helsesøster for timeavtale
   

Hjemmetjenesten

 

77 17 66 20
976 67 456
915 55 724

 
Døgnbemannet omsorgsbolig    971 12 017  
Rydningen, Sissel Bratsberg avdelingssykepleier

 77 17 65 48
 976 67 456

e-post
       

Kommuneoverlege

Kjell-Are Pettersn 77 17 69 99
77 17 69 94
411 22 810
 

Kommunelege

  77 17 69 99  
Persdatter, Mimmi spes. sykepleier -  rus/psykiatri 77 17 66 30
995 16 488
 
Hansen, Edith sykepleier - rus/psykiatri 77 17 65 41
909 55 489
 
Landbrukskontor Albert Pedersen, teknisk sjef

77 17 65 60
901 68 127

e-post

Lauvhallen

Thore Haagensen, hallbetjent 77 17 65 09
950 63 211
e-post

Lavangen bibliotek

Anne Strømmesen, biblioteksjef

77 17 65 30
906 57 194
 

Lavangen Frisklivssentral

Asveig Antonsen
helsesøster/folkehelsekoordinator

77 17 65 56

e-post

Lavangen Frivilligsentral:

Kolbjørn Sjøseth, daglig leder 77 17 66 29
480 64 520
e-post

Lavangen kulturskole

Hans Erik Børve, rektor 77 17 65 28
906 69 029
e-post

Lavangen skolefritidsordning (SFO)

Gørild Fjeldstad, leder

922 04 127
476 67 216

 

e-post

Lavangen skole

     
Andersen, Tor Ivar   77 17 65 32  
Andreassen, Tove rådgiver 77 17 65 84 e-post
Antonsen, Dagfinn

rektor

77 17 65 20

e-post
Antonsen, Asveig helsesøster (kun fredager) 77 17 65 26 e-post
Bratsberg, Erna   77 17 65 29 e-post
Børve, Knut      
Eira, Nils-Ante      
Eriksen, Sverre   77 17 65 33  
Haugen, Kristine      

Haagensen, Thore

førstesekretær/hallbetjent

77 17 65 09

e-post
Haakseth, Eva      
Johansen, Frid Storm   77 17 65 24  
Johnsen, Berit   77 17 65 29  
Lavva, Åse Johnsen   77 17 65 24  
Nerdal, Trine-Lise   77 17 65 29  
Nilsen, Iselin   77 17 65 34  
Pedersen, Terje   77 17 65 29  
Rambø, Mona inspektør 77 17 65 24 e-post 
Rollmoen, Hege M.   77 17 65 34  

Rydningen, Sølvi

     
Solheim-Nilsen, Iris      

Lavangsheimen

     
Aune, Ruth Anna kjøkkensjef 77 17 66 09  
Demensavd. vaktrom   77 17 66 22  
Eira, Jill-Elin Østlund avdelingssykepleier 77 17 66 21 e-post
Pasient-telefon   77 17 65 71  
Vaktrom   77 17 65 71  
       

Legevakt

Interkommunal legevakt på Setermoen.
Bardu helsesenter. Tlf. 77 18 64 90
116 117  
       

NAV Lavangen

Åpningstider:  kl. 10.00-15.00

 55 55 33 33  
Gabrielsen, Ståle leder

55 55 33 33

e-post
Nilsen, Unni fagleder  55 55 33 33 e-post
Åmo, Roger veileder  55 55 33 33 e-post

 

Næringsutvikler


Christian Ekeland

 

950 73 988

 

e-post

 

Omsorgsbolig PU

 

 

971 12 017

 
       

Oppvekstkontor

     
Hansen, Tove oppvekstsjef

77 17 65 12
919 95 725

e-post
Tobiassen, Elisabeth konsulent 77 17 65 14 e-post
       

Ordfører

     
Halvorsen, Bernhardt ordfører 77 17 65 01
916 60 741
e-post
Haugen, Kristine varaordfører 917 84 116  
       

Pleie-, rehabilitering og omsorg

     
Johansen, Norunn pleie- og omsorgssjef

77 17 65 78
911 90 878

e-post
Thomassen, Nan-Tove førstesekretær 77 17 65 75 e-post

 

     

Rus- og psykiatritjenesten

     
Persdatter, Mimmi  Spesialsykepleier 77 17 66 30
995 16 488
 
Hansen, Edith Klette  Spesialsykepleier 77 17 65 41
909 55 489
 

Revisjon

 

77 17 65 06
77 17 20 16
77 17 20 17

 
       

Servicekontor

skranke 77 17 66 10 e-post
Bjerkeli, Gun-Britt førstesekretær/arkivleder 77 17 65 08 e-post
Hansen, Evy Beate førstesekretær 77 17 65 45 e-post
       

Soløy legesenter

skranke 77 17 69 99  
  Øyeblikkelig hjelp 77 17 66 00  
Borch, Yvonne helsesekretær 77 17 69 99  
Pettersen, Kjell-Are komuneoverlege 77 17 69 99  
Pettersen, Kristianne helsesekretær 77 17 69 99  
Pettersen, Martha legesekretær 77 17 69 99  
Abdollahi, Russel kommunelege 77 17 69 99  

Teknisk etat

     
Christensen, Odd Elling ingeniør 77 17 66 16 e-post

Pedersen, Albert

teknisk sjef 77 17 65 60
901 68 127
e-post
Simonsen, Andreas kontorleder 771 76 563
917 87 520
e-post

 

     

Ungdomsarbeider

     
Mortensen, Geir-Ove ungdomsarbeider

 

e-post

Veterinærvakt

 

922 18 999