Besøksadresse:

Servicebygget
Nesveien 7
9357 TENNEVOLL

Fakturaadresse:

Astafjord lønn og regnskap
Postboks 84
9358 Tennevoll

E-post adresse: postmottak@lavangen.kommune.no

Kommunens organisasjonsnummer: 959 469 881
Kommunenr.: 1920
Bankkonto: 1503 38 86982