Incestsenter

Generelt

Beskrivelse

Du kan ta direkte kontakt med et incestsenter. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Incestsenteret gir tilbud til voksne og ungdommer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn. Også foresatte og eventuelle partnere kan henvende seg til incestsenteret. Incestsenteret driver også forebyggende arbeid gjennom undervisning og informasjonsarbeid.

Tilbudet til incestsenteret omfatter bl.a.: 

 • Enesamtaler
 • Trening i å bygge relasjoner til andre mennesker  
 • Selvhjelpsgrupper der følelser bearbeides sammen med andre. Brukerne hjelper hverandre i prosessene – både med å komme ut av fastlåste mønstre og å ta ansvar for eget liv  

Kategorier

 • Pleie-, rehabiltering og omsorg
 • Helse
 • Øvrige tjenester

Målgruppe

 • Personer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep 
 • Foreldre og pårørende til barn som utsettes for overgrep

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Finn nærmeste incestsenter
Stiftelsen fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Beslektede tjenester

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Denne tjenesten er ikke lovpålagt.

Retningslinje

Statstilskudd til incestsentre

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Kjell Are
Etternavn: Pettersen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 77 17 69 99
E-post: legekontoret@lavangen.kommune.no

Ansvarlig enhet

 • Navn: Helse- og sosialetaten
 • Leder: Norunn Johansen
 • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
 • Postadresse: Nessveien 7 9357 Tennevoll
 • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

19.01.2022

Sist oppdatert

02.01.2017 10:34