Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Generelt

Beskrivelse

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

Kategorier

  • Skole, SFO og utdanning
  • Øvrige tjenester

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

Vedtekt

Skolerute for Lavangen skole

Retningslinje

Fortsatt lov med skoleturer
Gratisprinsippet (Udir)
Rett til gratis grunnskoleopplæring (rundskriv)

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Tove
Etternavn: Hansen
Tittel: oppvekstsjef
Telefon: 77 17 65 12
Mobil: 919 95 725
E-post: tove.hansen@lavangen.kommune.no

Ansvarlig enhet

  • Navn: Oppvekstsjef
  • Leder: Tove Hansen
  • Postadresse: Nessveien 7 9357 Tenenvoll
  • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Sist oppdatert

16.11.2016 13:51