Grunnlån

Generelt

Beskrivelse

Enkeltpersoner kan søke Husbanken om grunnlån til oppføring av ny bolig. Grunnlånet skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som universell utforming og miljø. Det betyr at huset du ønsker å bygge, blant annet

 • må være tilrettelagt for livsløpsstandard
 • ha redusert energibehov
 • bestå av miljøvennlige materialer

I enkelte distrikter kan kvalitetskravene i noen tilfeller fravikes. 

Kategorier

 • Tekniske tjenester
 • Øvrige tjenester

Målgruppe

Alle, uavhengig av inntekt eller situasjon for  øvrig

Kriterier/Vilkår

Husbanken forutsetter at du har økonomisk evne til å betjene lånet og at dette kan dokumenteres. Husbankfinansiering skal være innrettet mot rimelige kvalitetsboliger og gjelder ikke de dyreste boligene.

Pris for tjenesten

Lånet følger Husbankens rentevilkår.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Husbanklån til svanemerkete hus
Om det å bo i Norge - på ti ulike språk
Søknad og saksgang
Veileder for Husbankens grunnlån
Grunnlån - ofte stilte spørsmål

Regelverk

Lov

Lov om Husbanken
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forskrift

Forskrift om grunnlån fra den Norske Stats Husbank
Forskrift om klagenemnda for Husbanken

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med Husbankens regionkontor så tidlig som mulig og gjerne før søknad er sendt. Benytt søknadsskjema (se lenke under) og fyll det ut i to eksemplarer.

Søknadsskjema

Søknad om grunnlån
Søknad om statlig bostøtte (elektronisk)

Vedlegg

 • Målsatte tegninger
 • Situasjonsplan
 • Byggekontrakt/anbudsmateriale
 • Beregning av boligens oppvarmingsbehov
 • Annen nødvendig dokumentasjon

Søknaden sendes til

Søknaden sendes til Husbankens regionkontor.

Saksbehandling

I vurderingen vil det bli lagt vekt på lokale kostnads- og markedsforhold, kvalitet og brukergruppe. Husbanken tilbyr samarbeid tidlig i prosjekteringsfasen for å avklare kvalitet og pris.

Klagemulighet

Det er anledning til å klage på Husbankens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån eller tilskudd. Klagen må være skriftlig og sendes det kontoret som har truffet vedtaket. Klagen må begrunnes. Angi hva du klager over og hvilken endring du ønsker. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket. Hvis du ikke får medhold i klagen, sendes den til en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt for husbanksaker.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Erling
Etternavn: Hanssen
Tittel: rådmann
Telefon: 77 17 65 10
Mobil: 481 08 918
E-post: erling.hanssen@lavangen.kommune.no

Ansvarlig enhet

 • Navn: Sentraladministrasjon
 • Telefon: 77 17 65 00
 • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
 • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
 • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

29.01.2021

Sist oppdatert

02.01.2017 10:30