Lag og foreninger som ønsker å søke om spillemidler for 2020: Her finner du  informasjon
Elektronisk søknad må Lavangen kommune  ha innen 1. oktober 2019.