Lavangen menighet

Kontaktinformasjon til ansatte i Lavangen menighet, og hvem som har verv i menighetsråd og diakoniutvalg.

Ansatte:
Sokneprest Jon Syver Norbye  tlf. 77 17 51 00  Liaveien 28, 9357 Tennevoll (kan treffes etter nærmere avtale. Mandag er prestens fridag)

Kirkeverge Jan-Magne Johansen tlf. 77 17 65 49 mobil 906 01 998  Servicebygget, Tennevoll. Kontortid tirsdag kl. 09.00-15.00

 Kirketjener Håkon Nygård, tlf 930 33 224

Organist Arne Kristian Torbergsen, tlf 907 66 420

 

Menighetsrådet - 2015-2019:

Medlemmer:
 Alex Norbakken
 Solbritt Eklo
 Håkon Nygård
 Arne Olav Lundberg
 Lill Kristin Nilsen
 Rigmor Thomassen-Sjøgren

Varamedlemmer:
 Bjørg Iren Mikalsen Røkenes
 Lill Karin Fløtten
 Arnhild Teigland
 John Kenneth Overgård
 Ole Arne Sveinsen

Diakoniutvalget - 2015-2019:

Lill Karin Fløtten
 Mathilde Norbakken
 Nina Overgård
 Arnhild Teigland