Lavangen menighet

Ansatte:

Sokneprest: Prostiprest Per Gustav Nilsen tlf. 478 59 165
vikarprest  Stig Kaarstad tlf. 472 82 892
Prestene treffes etter nærmere avtale.
Besøksadresse: Servicebygget, Nessveien 7, 9357 Tennevoll

 

Kirkeverge Jan-Magne Johansen tlf. 77 17 65 49 / mobil 906 01 998 /e-post
Kontor på Servicebygget, Tennevoll. Kontortid tirsdager kl. 09.00-15.00

Besøksadresse: Servicebygget, Nessveien 7, 9357 Tennevoll
Postadresse: Postboks 38, 9358 Tennevoll.


Kirketjener Håkon Nygård, tlf 930 33 224
Organist Arne Kristian Torbergsen, tlf 907 66 420

Klikk her for å melde deg på som konfirmant

Gudstjenesteliste 4. kvartal 2017

= Gudstjenesteliste 3. kvartal 2017

= Gudstjenesteliste 2. kvartal 2017

= Gudstjenesteliste 1. kvartal 2017


                                                                                                                               Lavangen kirke 125 år i 2016. Foto: Per Sverre Simonsen

Menighetsrådet   2015-2019:

Medlemmer:
Alex Norbakken
Solbritt Eklo
Håkon Nygård
Arne Olav Lundberg
Lill Kristin Nilsen
Rigmor Thomassen-Sjøgren

Varamedlemmer:
Bjørg Iren Mikalsen Røkenes
Lill Karin Fløtten
Arnhild Teigland
John Kenneth Overgård
Ole Arne Sveinsen

Diakoniutvalget  2015-2019:

Lill Karin Fløtten
Mathilde Norbakken
Nina Overgård
Arnhild Teigland