Lavangen menighet

Ansatte:

Sokneprest Jon Syver Norbye  tlf. 77 17 51 00 / e-post
Besøk- og postadresse: Prestekontoret, Liaveien 28, 9357 Tennevoll
Soknepresten har kontor i boligen på Soløy og kan treffes etter nærmere avtale. Mandag er prestens fridag.

Kirkeverge Jan-Magne Johansen tlf. 77 17 65 49 / mobil 906 01 998 /e-post
Kontor på Servicebygget, Tennevoll. Kontortid tirsdag kl. 09.00-15.00
Besøksadresse: Servicebygget, Nessveien 7, 9357 Tennevoll
Postadresse:Postboks 38, 9358 Tennevoll.

Kirketjener Håkon Nygård, tlf 930 33 224
Organist Arne Kristian Torbergsen, tlf 907 66 420

 

Menighetsrådet  2015-2019:

Medlemmer:
Alex Norbakken
Solbritt Eklo
Håkon Nygård
Arne Olav Lundberg
Lill Kristin Nilsen
Rigmor Thomassen-Sjøgren

Varamedlemmer:
Bjørg Iren Mikalsen Røkenes
Lill Karin Fløtten
Arnhild Teigland
John Kenneth Overgård
Ole Arne Sveinsen

Diakoniutvalget  2015-2019:

Lill Karin Fløtten
Mathilde Norbakken
Nina Overgård
Arnhild Teigland