Tid:            Torsdag 22. februar 2018 kl 18.00
Sted:          Frivillighetssentralen, Lavangen

Saksliste:

sak 1 (5/2017)             Godkjenning av innkalling og saksliste

sak 2 (6/2017)             Valg av sekretær

sak 3 (7/2017)             Valg av to til å skrive under protokollen

sak 4 ( 8/2017)            Årsmelding 2017

sak 5 (9/2017)             Regnskap 2017

sak 6 (10/2017            Årsrapport fra Tur og merkekomiteen

sak 7 (11/2017)          Saker fra styret

sak 8 (12/2017)          Innkomne saker

sak 9 (13/2017)          Valg

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være meldt til styret v/ leder innen 1. februar. Det vil bli servert pizza og Unn Tove vil vise bilder og fortelle om krigsminneløypa.

 

Vi håper du fortsatt vil være medlem hos oss; medlemskontingenten kan betales til kontonr: 4776.13.64878 (blir ikke sendt ut giro i år)
Medlemspris: 100 kr. Barn under 15 år 25 kr.
Husk å merke betalingen med navn på de som meldes inn.

På vegne av styret;
Lene Sæther
leder
tlf: 95 78 14 52

epost: Lene.Saether@salangen.kommune.no