HRS vil innføre leverandørkort til alle eiendommer som betaler renovasjon, ett kort som viser at vedkommende har rett til å levere. Disse kortene er litt forsinket, men vil komme.

Åpningstiden på miljøstasjonen endres: Fra 2018 er det åpent 13.00 - 19.00.