Endring av møteplan

Nye datoer for møter i kommunestyret

Nye datoer for møter i kommunestyret: torsdag 27.10.16 og torsdag 08.12.16.
Møtested: Lavangen skole, kantina.