Aktiviteter

Her kan du se hva som skjer i kommunen

Høymesse på Lavangsheimen

Sted: Lavangsheimen

Hager mot nord

Sted: Lavangen bibliotek