Aktiviteter

Her kan du se hva som skjer i kommunen

Hager mot nord

Sted: Lavangen bibliotek

Miljøstasjonen åpen

Miljøstasjonen åpen

Årsmøte i Sjøveien skytterlag

Sted: Møterommet, servicebygget.

Nasjonaldag

Sted: Lauvhallen

Miljøstasjonen åpen

Miljøstasjonen åpen