Informasjonsmøte om spillemidler tirsdag 5. september

Informasjon om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2018

Tid: 05. september 2017, kl 18:00 - 21:30
Sted: Fjellkysten Gjestehus
Om arrangementet:

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles
til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg
fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

Målgruppen:
Kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/
organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid
Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske
Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger,
friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

Tid og sted:
Møte 2: Tirsdag 5.september kl.18.00-21.30 Fjellkysten Gjestehus, Lavangen

På møtene vil vi også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg, herunder også tilskudd til skilting
og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv.

Enkel servering.
 

Påmelding senest 3 dager før møtet
johnni9@online.no – eller sms på mobil 995 77390 - senest 3 dager før møtet.
Nærmere opplysninger på telefon: 777 88227 (arbeid) eller mobil
995 77390. Oppgi møtenummer ved påmelding.

Vi ønsker alle sammen vel møtt!

 

Troms Fylkeskommune