Høymesse

Tid: 22. januar 2017, kl 11:00 - 12:30
Sted: Lavangen kirke
Om arrangementet:

Prostiprest Per Gustav Nilsen