Samtalegudstjeneste

Tid: 05. juni 2017, kl 18:00 - 19:00
Sted: Lavangen kirke
Om arrangementet:

Vikarprest Stig Kaarstad