Årsmøte i Sjøveien skytterlag

12.05.2017 kl 19:00 Møterommet på Servicebygget, Nessveien 7, Tennevoll

Saker til behandling:
Sak 01/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/2017 Valg av møteleder og sekretær
Sak 03/2017 Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen
Sak 04/2017 Årsmeldinger fra styret og ungdomsutvalget
Sak 05/2017 Godkjenning av regnskap 2016
Sak 06/2017 Godkjenning av budsjett for 2017
Sak 07/2017 Fastsettelse av årskontingent for 2017
Sak 08/2017 Terminliste
Sak 09/2017 Valg
Sak 10/2017 Innkomne saker
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innlevert skriftlig til styrets leder Ludvik Ingebrigtsen, senest 14 dager før årsmøtet.
Ludvik Ingebrigtsen
leder