Åpent møte med Midtre Hålogaland friluftsråd

Invitasjon til lag, foreninger og interesserte

Tid: 11. oktober 2017, kl 18:00 - 20:00
Sted: Lavangen frivilligsentral
Om arrangementet:

Invitasjon til alle lag som arbeider med friluftsliv,  grunneierlag, grendelag, utmarkslag osv.

Lavangen er medlem i Midtre Hålogaland friluftsråd. Friluftsrådet kommer på besøk onsdag 11.10.17 for å møte lag og foreninger i Lavangen. 

Friluftsrådet presenterer seg selv og sine aktiviteter og muligheter for samarbeidsprosjekt, og kommunen sier noe om sine planer innen friluftsliv. 
Vi håper på diskusjon og drøftinger.

Velkommen!